Mail: info@arbo-k.nl  |  Tel: 0181-408888 |  Openingstijden: ma t/m vr: 09:00-17:00

Brandbeveiliging

Branden bezorgen de maatschappij veel schade

Zowel emotionele schade als verlies van onvervangbare zaken. Brandblussers zijn ervoor om een beginnende brand te bestrijden.

Onze blussers, worden gefabriceerd bij Neuruppin (een Tyco onderneming), waar innovatie  en kwaliteit hoog in het vaandel staat.

De officiële naam voor een brandblusser is een draagbaar blustoestel. De draagbare blustoestellen moeten aan hoge prestatie eisen voldoen volgens de Europese norm NEN-EN3. Op een draagbaar blustoestel wordt met pictogrammen aangegeven hoe men het toestel moet gebruiken en welke branden ermee geblust kunnen worden (brandklasse).

We onderscheiden 5 soorten branden. Deze branden zijn vastgelegd in een Europese norm NEN-EN2.

Draagbare blustoestellen zijn geschikt voor het blussen van branden in één of meerdere brandklasse(n).

Een overzicht van de brandklassen

Brandklasse A

Hout, papier, meubels, gordijnen.
Om een brandklasse A te blussen kun je het beste waterblussers, schuimblussers of sproeischuimblussers gebruiken.

Brandklasse B

Benzine, dieselolie, aceton, was.
Om een brandklasse B te blussen kun je het beste sproeischuimblussers, CO² blussers of poederblussers gebruiken.

Brandklasse C

Propaan, LPG, aardgas.
Het beste om een brandklasse C te blussen is om als eerste de gaskraan dicht te draaien anders is er kans op explosiegevaar.
Om een brandklasse C te blussen kun je het beste poederblussers gebruiken.

Brandklasse D

Aluminium, metaal, magnesium.
Om een brandklasse D te blussen kun je het beste poederblussers speciaal voor klasse D gebruiken.

Brandklasse E

Let op: brandklasse E is in Nederland vervallen omdat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brand. Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een computer branden. De computer staat in brand en niet het elektriciteit. Dit is dan brandklasse A brand en geen E.

Brandklasse F

Bakolie, frituurvet.
Om een brandklasse F te blussen kun je het beste sproeischuimblussers of vetblussers gebruiken.

Opvang van gevaarlijke stoffen

Opvang-gevaarlijke-stoffen

Het gebruik van manuele of automatische vloeistofbarrières (waterschotten en/of vloeistofdrempels) voor de opvang van lekken, verontreinigd bluswater of water van sprinklerinstallaties in de bedrijfsgebouwen komt meer en meer voor.

De barrières of waterschotten maken het mogelijk om reeds bestaande gebouwen welke als opslagruimte of productieruimte gebruikt worden, volgens de huidige milieunormen geschikt te maken.

Er wordt in de ontwerpfase van nieuwbouw steeds meer rekening gehouden met barrières. De barrières door Arbo-K geleverd kunnen elke deuropening, poort of doorgang vloeistofdicht maken.

 

DS-2CE56D5T-IT32.8mm

We staan u graag te woord!

Heeft u nog vragen? Bel ons, mail ons of kom een keer langs!